Zapraszamy wszystkich Klientów sklepu stacjonarnego Centrum gier Pegaz w Bydgoszczy do uczestnictwa w

Pegazowym Programie Lojalnościowym

 

Robiąc zakupy w Centrum gier Pegaz, na specjalną kartę magnetyczną otrzymuje się punkty, które następnie można wymienić na atrakcyjne nagrody!

Zasady naliczania punktów:

 Każde wydanie w Pegazie 1 zł to 1 punkt.

(w wypadku produktów w promocji 2zł to 1 punkt)

Regulamin Programu Lojalnościowego firmy Centrum gier Pegaz


1. Wprowadzenie
Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady funkcjonowania programu lojalnościowego oferowanego przez firmę Centrum gier Pegaz (zwaną dalej „Organizatorem”).
2. Program Lojalnościowy „Karta stałego klienta” Centrum gier Pegaz („Program”)

2.1. Firma Centrum gier Pegaz oferuje uczestnikom Programu (klientom korzystającym z kart w ramach Programu, „Uczestnik”) możliwość korzystania z kart lojalnościowych Centrum gier Pegaz.
2.2. Operatorem programu lojalnościowego jest firma Polskie ePłatności Sp. z o.o. („Operator”)
2.3. Program Lojalnościowy w ramach systemu TopLoyality polega na gromadzeniu przez jego Uczestników („Uczestnik”) punktów w postaci zapisu elektronicznego w systemie komputerowym obsługiwanym przez Operatora. Wartości punktowe są nadawane Uczestnikowi w trakcie używania przez niego nośnika informacji, w postaci karty z paskiem magnetycznym oraz kodem kreskowym („Karta”), zarejestrowanego w Programie w placówkach handlowo usługowych Organizatora. Punkty przechowywane są w systemie komputerowym Operatora.
2.4. Punkty mogą być wymienione na nagrody ufundowane przez Organizatora. Łączna wartość punktów, która może być jednorazowo wymieniona przez Uczestnika na nagrody jest wolna od podatku do wartości wynikającej z obowiązujących przepisów prawa.
2.5. Organizator przyznaje punkty wg przyjętego algorytmu: liczba punktów = kwota zakupu dokonana przez Uczestnika (1 zł = 1 punkt) przy założeniu wartości minimalnej zakupu równej 30 złotych. Z programu wyłączone są produkty w formie promocyjnych opakowań zbiorczych („booster boxy”) oraz produkty z ("OFERTA SPECJALNA"). Produkty w promocji generują punkty w przeliczniku: (2 zł = 1 punkt) .

2.6. W zamian za punkty wydawane są nagrody wg publikowanej przez Organizatora listy („Lista nagród”). Lista nagród zawiera ilość punktów jaka zostanie odjęta od salda punktowego Karty w celu otrzymania danej nagrody. Lista nagród jest umieszczana w Placówce Organizatora, na stronie internetowej www.pegaz-gry.pl .
3. Uczestnicy
3.1. Uczestnikiem Programu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 lat, posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, a jej miejsce zamieszkania znajduje się na terenie Polski, dokonująca transakcji w punktach handlowych lub placówkach Organizatora.
3.2. Warunkiem otrzymania karty i tym samy przystąpienia do programu jest dokonanie jednorazowego zakupu za łączną kwotę co najmniej 50 złotych.
4. Korzystanie z programu lojalnościowego
Uczestnik ma możliwość wykonywania następujących czynności:
a) uzyskiwania punktów na zasadach określonych w Regulaminie poprzez dokonywanie zakupów w placówkach Organizatora z wykorzystaniem karty.
b) wyboru oraz odbioru nagród znajdujących się na liście nagród publikowanej przez Organizatora w zamian za punkty zgromadzone w Programie.
c) sprawdzania stanu punktów na Karcie na stronie www.toployality.com po uprzedniej rejestracji .

5. Nośniki informacji
5.1. Nośnikiem informacji oraz identyfikatorem Uczestnika są karty z paskiem magnetycznym i kodem kreskowym zawierające unikalny numer jednoznacznie identyfikujący Uczestnika. Karty wydawane są w placówkach Organizatora.
5.2. Karta zawiera następujące elementy oraz informacje:
a) pasek magnetyczny zawierający zapis jej numeru i elementy zapewniające unikalność Karty.
b) kod kreskowy zawierający numer karty i maksymalną datę ważności Karty – znajduje się na rewersie karty.
c) 16 znakowy numer karty wydrukowany na awersie Karty.
d) 3-cyfrowy kod na rewersie Karty do jej identyfikacji w serwisie internetowym umożliwiającym sprawdzenie salda Karty.
6. Oświadczenie o ograniczonej odpowiedzialności.
Uczestnik odpowiada za wszelkie swoje działania, polegających na użyciu Karty w sposób nieprzewidziany w Regulaminie oraz poza placówkami Organizatora.

 


Katalog Nagród:

 

Wypożyczenie gry kategorii „A”,„B”: 100 punktów

Wypożyczenie gry kategorii „C”: 150 punktów

Wypożyczenie gry kategorii „D”: 200 punktówWpisowe na turniej: (o wartości 15 pln) 300  punktówBon na zakupy o wartości: 25 pln  500 punktów

Bon na zakupy o wartości: 60 pln  1000 punktów

Bon na zakupy o wartości: 150 pln  2000 punktów

Bon na zakupy o wartości: 250 pln  3000 punktów

Bon na zakupy o wartości: 400 pln  4000 punktów

Bon na zakupy o wartości: 1000 pln 7000 punktów

 

Śledź nas na Facebooku